Vi söker försökspersoner

Har du en hörselnedsättning och använder hörapparater?
Vill du vara försöksperson hos oss?
 
Vi söker personersom vill delta i kommande studier kring hörapparater, hörsel och mätmetodik. Som deltagare kan du få göra olika typer av hörselmätningar eller utvärdera hörapparaters funktion i olika ljudmiljöer, antingen i ljudrum eller i hemmamiljö.
 
Som deltagare bidrar du till forskning och utveckling. Vår förhoppning är att du ska få utbyte i form av ökad kunskap om hörsel och hörande. Vid ditt första besök genomför vi hörselmätningar med toner och tal. All information som sparas behandlas konfidentiellt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.
 
ORCA Europe är ett forskningslaboratorium på Södermalmsom drivs av den danska hörapparattillverkaren Widex A/S.
Vill du veta mer? Kontakta oss!
 
orca@orca-eu.info
08-455 67 60
 
Petra Herrlin & Josefina Larsson
Leg audionomer
www.orca-eu.info

ORCA EUROPE

Björns Trädgårdsgränd 1
SE-116 21 STOCKHOLM
SWEDEN

Tel: +46 8 455 67 60

E-mail: orca@orca-eu.info

LOCATION

We are located at Medborgarplatsen at Södermalm in Stockholm, a central location with good communications.

Google Map of Maria Bangata 4 Location on Google Maps