Grav hörselnedsättning

Grav hörselnedsättning kännetecknas ofta av problem i ljud- och taluppfattning, liksom uppfattning av bakgrundsbuller, som måste tas hänsyn till vid hörapparatanpassning. Personer med grav hörselnedsättning har också ofta ett unikt behov av anpassning av tekniska hjälpmedel.

I många länder, inklusive Sverige, finns för närvarande inga riktlinjer som anger hur hörapparater ska programmeras och ställas in för personer med grav hörselnedsättning. Även om denna grupp personer är ganska liten jämfört med personer med måttlig hörselnedsättning, är deras behov ändå lika viktiga.

ORCA Europe har undersökt hörapparatanpassning för personer med grav hörselnedsättning i en rad studier. Vi har till exempel kunnat visa att uppfattning av ljudkvalitet skiljer sig mellan denna grupp och den med mild till måttlig hörselnedsättning. Resultaten av dessa studier gör det möjligt för oss att kunna optimera hörapparatljudet för personer med grav hörselnedsättning.

ORCA EUROPE

Björns Trädgårdsgränd 1
116 21 STOCKHOLM

Tel: 08-455 67 60

E-mail: orca@orca-eu.info

KONTOR

Vi finns nära Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm, nära till bra kommunikationer.

Hitta oss på kartan.