PARTICIPANTS FOR FUTURE RESEARCH

For the research that is carried out at ORCA Europe's own research laboratory, participants are currently being recruited to a data-base. If you live in the Stockholm area and you have a hearing loss, you are welcome to contact us if you are interested in participating in future research.

E-mail: orca@orca-eu.info

Tel: +46 8 455 67 60

 

Deltagare till forskningsprojekt

Vi söker fortlöpande vuxna personer för deltagande i kommande studier. Om du vet att du har eller misstänker att du har en hörselnedsättning, är du välkommen att kontakta oss. Vi söker personer med olika lång vana av hörapparatanvändning och vi söker även dig som ännu inte har provat hörapparater.

Forskningen sker i vårt laboratorium på Maria Bangata 4 på Södermalm i Stockholm. Där träffar du legitimerade audionomer och ingenjörer. Att delta i en av våra studier innebär vanligtvis två till tre besök hos oss. En studie brukar inledas med att vi gör en hörselmätning. Sedan, beroende på studiens utformning och syfte, kan olika typer av hörsel-, tal- och utvärderingsmätningar ingå. I vissa studier förekommer det även att man får prova och utvärdera hörapparater i hemmet.

 

Som försöksperson hos ORCA Europe får man en aktuell hörselmätning och samtal om din hörselsituation med en leg. Audionom. Vi bedriver dock ingen hörselrehabilitering, hörappatförsäljning och har inget informationsutbyte med rehabiliterande kliniker. Är du hörapparatanvändare eller under utprovning av hörhjälpmedel är det därför viktigt att du behåller kontakten med din utprovande klinik.

 

När du deltar i en studie kan ersättning för reskostnader till och från ORCA Europe betalas ut, samma sak gäller för kostnad av läkarbesök hos öronläkare (vaxborttagning eller öronstatusbedömning) i samband med besöken i studien.

 

Resultaten från ORCA Europes forskning presenteras på nationella och internationella konferenser för verksamma inom hörselvården samt via populärvetenskapliga och vetenskapliga artiklar i nationella och internationella tidsskrifter. Ibland presenteras resultaten på vår hemsida.

 

Varför ska man ställa upp som försöksperson?

 

Våra försökspersoner betyder allt för oss. Utan försökspersoner skulle vi inte ha möjlighet att, i lika stor utsträckning, lära oss om hörsel och hörselnedsättningar. Försökspersonernas erfarenheter, kunskaper och synpunkter är ovärderlig information för forskningen.

Om detta låter intressant och du vill vara med och bidra till forskningen kring hörsel och hörapparater, tveka inte att kontakta oss för mer information på

 

E-mail: orca@orca-eu.info

Telefon: +46 8 455 67 60

 


ORCA EUROPE

Björns Trädgårdsgränd 1
SE-116 21 STOCKHOLM
SWEDEN

Tel: +46 8 455 67 60

E-mail: orca@orca-eu.info

LOCATION

We are located at Medborgarplatsen at Södermalm in Stockholm, a central location with good communications.

Google Map of Maria Bangata 4 Location on Google Maps