BLI FÖRSÖKSPERSON

Bli Försöksperson!
Har du en hörselnedsättning och använder hörapparater? Eller är du senior och hör normalt? Vill du vara försöksperson hos oss?
 
Vi söker personer som vill delta i kommande studier kring hörapparater, hörsel och mätmetodik. Som deltagare kan du få göra olika typer av hörselmätningar eller utvärdera hörapparaters funktion i olika ljudmiljöer, antingen i vårt hörsellaboratorium eller i din hemmamiljö. Som deltagare bidrar du till forskning och utveckling. Vår förhoppning är att du ska få utbyte i form av ökad kunskap om hörsel och hörande. Vid ditt första besök genomför vi hörselmätningar med toner och tal. All information som sparas behandlas konfidentiellt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.
 
ORCA Europe är ett forskningslaboratorium på Södermalm som drivs av hörapparattillverkaren WS Audiology.
 
Vill du veta mer? Kontakta oss!
 
orca@orca-eu.info
08-455 67 60
 
Petra Herrlin & Josefina Larsson
Leg audionomer