Utveckling av mätmetoder

Känsliga, tillförlitliga och valida testmetoder är nödvändiga för att kunna bedriva högkvalitativ hörselforskning. Framsteg inom hörapparattekniken påverkar många olika områden, exempelvis talförståelse i buller, lyssningskomfort och riktningshörsel. För att få en bättre förståelse för dessa områden krävs att befintliga mätmetoder ständigt utvecklas och nya tillkommer.

ORCA Europe bedriver pågående forskning inom metodutveckling, validering och utvärdering. Exempelvis har tidigare projekt på ORCA Europe lett till utvecklingen av ett nytt laboratorietest, ORCA Speech Test (OST), som mäter uppfattningen för de minsta byggstenarna i tal (dvs. fonem). ORCA Europe har också utvecklat ett laboratorietest, LEAP, och det kompletterande ORCA Guided Sound Walk Test, som båda strävar efter att överbrygga klyftan mellan laboratoriet och människors egna lyssningsmiljöer i vardagen. I dessa testmetoder har vi undersökt försökspersonernas uppfattning om lyssningskomfort, talförståelse och preferens för hörapparatinställningar med hjälp av parvisa jämförelser. Vid parvisa jämförelser presenteras två alternativa hörapparatinställningar och försökspersonernas uppgift är att välja vilken de föredrar.

Det främsta målet för vårt arbete med dessa mätmetoder är att försöka förutsäga hur hörapparaten fungerar i lyssnarens egen vardag på ett mer tillförlitligt sätt. Vi var också bland de första som utvecklade ett digitaliserat verktyg (som en app i en smartphone) och som har använts i Ecological Momentary Assessment (EMA)-studier, både hos ORCA Europe och hos WSAs huvudkontor i Danmark.