Bullerreduktion i hörapparater

Personer med hörselnedsättning upplever ofta utmaningar med att kunna fokusera på ljud de är intresserade av att höra som ofta störs av buller i bakgrunden. Bakgrundsbuller består ofta av omgivande ljud från trafik, maskiner, ventilation och köksbuller, men kan också innehålla buller från andra människors tal.

För att underlätta hörande i bakgrundsbuller har hörapparattillverkare olika tillvägagångssätt för att förbättra det så kallade signal-stör-förhållandena (nivåskillnaden mellan talet och bakgrundsbullret), främst genom att implementera bullerreduktionsalgoritmer i sina hörapparater. Eftersom dessa algoritmer kan fungera på olika sätt, finns det en efterfrågan på mätmetoder som kan utvärdera och kvantifiera prestanda och nytta för olika bullerreduktionssystem.

I flera forskningsprojekt har ORCA Europe jämfört och utvärderat dessa mätmetoder. Vi har exempelvis undersökt effekten av olika bullerreduktionsalgoritmer och undersökt objektiva mått för att kunna förutsäga prestanda för bullerreduktionsalgoritmer.


ORCA EUROPE

Björns Trädgårdsgränd 1
116 21 STOCKHOLM

Tel: 08-455 67 60

E-mail: orca@orca-eu.info

KONTOR

Vi finns nära Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm, nära till bra kommunikationer.

Hitta oss på kartan.