Forskningsområden

Avsnitten nedan beskriver de forskningsområden som ORCA Europe har fokuserat på tidigare, liksom de pågående aktiviteter som vi just nu är involverade i. Hitta mer information om varje forskningsområde genom att klicka på länken "Läs mer" under varje forskningsområde.


Auditory Ecology

Auditory Ecology handlar om de lyssningsmiljöer som en person befinner sig i och de hörselupplevelser personen har i dessa miljöer. Förståelse för auditory ecology är viktigt både vid utveckling av hörapparater och vid utformning av valida laboratoriemätmetoder.


Utveckling av mätmetoder

Känsliga, pålitliga och valida test- och verifieringsmetoder är en viktig del av högkvalitativ hörselforskning. Revidering av befintliga metoder och utveckling av nya metoder är därför en viktig del av vårt arbete.
Hörapparater och preskription

Hörapparatpreskription är beräkningar som är baserade på exempelvis uppmätta hörtröskelnivåer. Beräkningarna används sedan när hörapparaten anpassas på individen. De föreslagna inställningarna måste vara lämpliga så att ljudkvaliteten och talförståelsen är acceptabla för den enskilda hörapparatanvändaren.

Bullerreduktion i hörapparater

Att förstå tal i bakgrundsbuller är en av de vanligaste utmaningarna för personer med hörselnedsättning. Därför är det viktigt att utveckla testmetoder som kan användas för att utvärdera och kvantifiera prestanda och nytta av olika ljudreduktionssystem för hörapparater.

 

Grav hörselnedsättning

Gruppen personer med grav hörselnedsättning är relativt liten jämfört med gruppen personer med mild till måttlig hörselnedsättning. Ändå kännetecknas grav hörselnedsättning ofta av särskilda svårigheter som måste beaktas vid hörapparatanpassning.

 
 

Övriga studier

Audiologisk forskning täcker ett brett spektrum av områden och ORCA Europe har deltagit i studier utanför våra kärnfokusområden. Till exempel har hörapparater som passar specifika åldersgrupper eller specifika typer av hörselnedsättning varit av intresse. 

ORCA EUROPE

Björns Trädgårdsgränd 1
116 21 STOCKHOLM

Tel: 08-455 67 60

E-mail: orca@orca-eu.info

KONTOR

Vi finns nära Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm, nära till bra kommunikationer.

Hitta oss på kartan.