Hörapparatanpasssning

Den första av en hörapparatanpassning utförs vanligtvis på ett så kallat preskriptivt sätt. För att hitta en lämplig hörapparatinställning görs beräkningar som kan bero på flera parametrar: hörtröskelnivåer, tidigare erfarenhet av hörapparater, egna preferenser av ljud, ålder, kön eller de typer av lyssningssituationer som uppstår i lyssnarens egen vardag.

Beräkningarna kan också bero mot en viss typ av hörselnedsättning eller ta hänsyn till olika aspekter av hörselnedsättning. Samtliga dessa faktorer kan användas för att föreslå hörapparatinställningar som är lämpliga för hörapparatanvändaren.

ORCA Europe har genomfört flera studier som undersöker nya hörapparatinställningar och verifiering av befintliga hörapparatinställningar. Vi har också undersökt hörapparatinställningar för olika grupper av hörapparatanvändare. Under senare tid har intresset ökat vad gäller att undersöka olika dimensioner av begreppet "fitting success", dvs vad som utgör en framgångsrik hörapparatanpassning.