Övriga studier

Forskningsstudier som utförts av ORCA Europe och som inte ingår i något av de tidigare beskrivna forskningsområdena inkluderar till exempel undersökningar av "receiver-in-the-ear"-hörapparater för spädbarn. 

Forskningsstudier har också utförts på gruppen personer med grav hörselnedsättning. Denna grupp är relativt liten jämfört med gruppen personer med mild till måttlig hörselnedsättning. Ändå kännetecknas grav hörselnedsättning ofta av särskilda svårigheter som måste beaktas vid hörapparatanpassning.