Övriga studier

Forskningsstudier som utförts av ORCA Europe och som inte ingår i något av de tidigare beskrivna forskningsområdena inkluderar till exempel undersökningar av "receiver-in-the-ear"-hörapparater för spädbarn. 

Forskningsstudier har också utförts på gruppen personer med grav hörselnedsättning. Denna grupp är relativt liten jämfört med gruppen personer med mild till måttlig hörselnedsättning. Ändå kännetecknas grav hörselnedsättning ofta av särskilda svårigheter som måste beaktas vid hörapparatanpassning.

ORCA EUROPE

Björns Trädgårdsgränd 1
116 21 STOCKHOLM

Tel: 08-455 67 60

E-mail: orca@orca-eu.info

KONTOR

Vi finns nära Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm, nära till bra kommunikationer.

Hitta oss på kartan.