Forskningsområden

Avsnitten nedan beskriver de forskningsområden som ORCA Europe har fokuserat på tidigare, liksom de pågående aktiviteter som vi just nu är involverade i. Hitta mer information om varje forskningsområde genom att klicka på länken "Läs mer" under varje forskningsområde.

Testmetoder för ekologisk validitet

Ekologisk validitet handlar om att få bättre förståelse för de lyssningsmiljöer som en person befinner sig i och de hörselupplevelser personen har i dessa miljöer. Förståelse för en persons vardagliga lyssningsmiljö är viktigt både vid utveckling av hörapparater och vid utformning av valida laboratoriemätmetoder.

Vi använder också big data i vår forskning. Kunskaperna används till att designa bättre hörapparater, att stödja audionomer att utföra bättre hörapparatanpassningar och därigenom ge bättre upplevelser av hörapparater för användaren.

Utveckling av mätmetoder

Känsliga, pålitliga och valida test- och verifieringsmetoder är en viktig del av högkvalitativ hörselforskning. Revidering av befintliga metoder och utveckling av nya metoder är därför en viktig del av vårt arbete.
Hörapparatanpassning

Under en hörapparatanpassning används en preskription, eller beräkningar som är baserade på exempelvis uppmätta hörtröskelnivåer. Beräkningarna används sedan när hörapparaten anpassas på individen. De föreslagna inställningarna måste vara lämpliga så att ljudkvaliteten och talförståelsen är acceptabla för den enskilda hörapparatanvändaren.

Under senare tid har intresset ökat vad gäller att undersöka olika dimensioner av begreppet "fitting success" dvs vad som utgör en framgångsrik hörapparatanpassning.

Bullerreduktion i hörapparater

Att förstå tal i bakgrundsbuller är en av de vanligaste utmaningarna för personer med hörselnedsättning. Därför är det viktigt att utveckla testmetoder som kan användas för att utvärdera och kvantifiera prestanda och nytta av olika ljudreduktionssystem för hörapparater.

 

Empowerment

Begrepp som kunskap, strategi och färdighet, delaktighet, kontroll och tro på sin egen förmåga är alla dimensioner i en egenmaktsprocess som påbörjas när en person med hörselnedsättning upptäcker att hörseln är försämrad.

Vi undersöker hur dimensionerna tillägnas och utvecklas under delar av hörselresan (från att en hörselnedsättning upptäcks till en person genomgått sin hörselrehabilitering),  både utifrån hörapparatanvändares och audionomers perspektiv.

 

Övriga studier

Audiologisk forskning täcker ett brett spektrum av områden och ORCA Europe har deltagit i studier utanför våra kärnfokusområden. Till exempel har hörapparater som passar specifika åldersgrupper som små barn eller för specifika typer av hörselnedsättning som grav hörselnedsättning varit av intresse.