Bullerreduktion i hörapparater

Personer med hörselnedsättning upplever ofta utmaningar med att kunna fokusera på ljud de är intresserade av att höra som ofta störs av buller i bakgrunden. Bakgrundsbuller består ofta av omgivande ljud från trafik, maskiner, ventilation och köksbuller, men kan också innehålla buller från andra människors tal.

För att underlätta hörande i bakgrundsbuller har hörapparattillverkare olika tillvägagångssätt för att förbättra det så kallade signal-stör-förhållandena (nivåskillnaden mellan talet och bakgrundsbullret), främst genom att implementera bullerreduktionsalgoritmer i sina hörapparater. Eftersom dessa algoritmer kan fungera på olika sätt, finns det en efterfrågan på mätmetoder som kan utvärdera och kvantifiera prestanda och nytta för olika bullerreduktionssystem.

I flera forskningsprojekt har ORCA Europe jämfört och utvärderat dessa mätmetoder. Vi har exempelvis undersökt effekten av olika bullerreduktionsalgoritmer och undersökt objektiva mått för att kunna förutsäga prestanda för bullerreduktionsalgoritmer.