Auditory ecology

Forskningsområdet ”Auditory Ecology” handlar om de lyssningsmiljöer som en person befinner sig i och de hörselupplevelser personen har i dessa miljöer. Forskningsområdet fokuserar på människors lyssningsmiljöer, liksom individens lyssningsintentioner och -uppgifter i dessa miljöer.

I ett antal studier har ORCA Europe undersökt olika aspekter av lyssningssituationer som människor möter i deras vardag. Studierna har använt Ecological Momentary Assessment (EMA)-metodik, vilket innebär att försökspersoner flera gånger om dagen uppmanas att beskriva sina lyssningsmiljöer. Exempelvis kan en försöksperson tillfrågas om den rapporterade lyssningssituationen är talkommunikation, fokuserat lyssnande eller passivt lyssnande.

Vi har studerat hur ofta olika typer av lyssningssituationer förekommer och hur svåra och viktiga de är för den enskilda försökspersonen. Vi har också studerat hur buller påverkar människors uppfattning av en lyssningssituation och vilka hörapparatsinställningar som försökspersonerna föredrar i speciella lyssningssituationer. För att kunna jämföra hörapparatinställningar har parvisa jämförelser gjorts. På så sätt har vi i flera studier kunnat mäta preferens. Begreppet "auditory ecology" utgör alltså en viktig aspekt av utvecklingen av både hörapparatinställningar och av valida laboratoriemätningar.