ORCA Europe – Ett laboratorium för hörselforskning i Stockholm

ORCA Europe är ett forskningslaboratorium som fokuserar på hörapparater och hörapparatutprovning. Den internationella hörapparattillverkaren WS Audiology finansierar forskningen för ORCA Europe och dess systeranläggning ORCA USA. ORCA Europes uppdrag är att genomföra och kommunicera forskningsprojekt som dokumenterar hörapparatens prestanda i kliniska studier. Forskning bedrivs både i lokalerna i Stockholm, där ett modernt forskningslaboratorium finns och i samarbete med hörselkliniker och forskargrupper i Sverige och utomlands.