ORCA Europe – Ett laboratorium för hörselforskning i Stockholm

ORCA Europe är ett forskningslaboratorium som fokuserar på hörapparater och hörapparatutprovning. ORCA Europe är en del av Scientific Audiology under R&D inom den internationella hörapparattillverkaren WS Audiology. ORCA Europes uppdrag är att genomföra och kommunicera forskningsprojekt som dokumenterar hörapparatens prestanda i kliniska studier. Forskning bedrivs både i lokalerna i Stockholm, där ett modernt forskningslaboratorium finns och i samarbete med hörselkliniker och forskargrupper i Sverige och utomlands.